Gold Price by GTA / ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 ประจำวันที่ 21/06/2561 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,298.68 20,250.00
ราคาทองคำ Gold Father
ล่าสุด วันพฤหัส ที่ 21 มิถุนายน 2561 09:52 น.
ทองคำแท่ง19,650.0019,800.00