Gold Price by GTA / ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 ประจำวันที่ 17/01/2561 เวลา 09:25 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00
ราคาทองคำ Gold Father
ล่าสุด วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 09:31 น.
ทองคำแท่ง20,150.0020,300.00