ทีมผู้บริหาร บริษัท โกลด์ฟาเธอร์ 1978 จำกัด

ปริยันก้า ตั้งภาวนาสกุล

ปริยันก้า ตั้งภาวนาสกุล

ประธานบริษัท
Chairman
ชนุตม์   สีสังข์

ชนุตม์ สีสังข์

ประธานบริหารฝ่ายการเงิน
Chief Financial Officer
ปริยันก้า ตั้งภาวนาสกุล

ปริยันก้า ตั้งภาวนาสกุล

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
ปัญญาพล  มากสาขา

ปัญญาพล มากสาขา

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
Legal Manager
กานต์สิรี แสงมณี

กานต์สิรี แสงมณี

ผู้จัดการฝ่ายประกันอุบัติเหตุ
Assurance Manager
ภัทรศยา กรดงาม

ภัทรศยา กรดงาม

ฝ่ายประสานงานตัวแทนใหม่
New Dealer Coordinator
อมรรัตน์  สินธุบัว

อมรรัตน์ สินธุบัว

ประสานงานรับออเดอร์ทองคำแท่ง
วิไล พุ่มเรือง

วิไล พุ่มเรือง

ฝ่ายสต๊อกทองคำรูปพรรณและดูแลหน้าร้าน