สมัครเป็นตัวแทนขายทองคำแท้

สมัครเป็นตัวแทน กับ โกลด์ฟาเธอร์ ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ใช้กฏเกณฑ์ ใหม่ดังต่อไปนี้
เปิดรับเฉพาะตัวแทน ระดับ Platinum เท่านั้น และจะถูกสัมภาษณ์ ก่อนรับเป็นแทนโดยสมบูรณ์

สมัครตัวแทนระดับ Platinum ค่าสมัคร 4,999 ฿ ชำระครั้งเดียว หรือ เปิดบิลออมทอง 2 บาท ขึ้นไป ออมงวดแรกขั้นต่ำ 5,999 บาท ได้สิทธิตัวแทนระดับแพลตินั่มทันที (ต้องปิดคอมหลัง 30 วัน) ดังนี้

สิทธิพิเศษดังนี้

 • เรทราคาพิเศษสำหรับนำไปจำหน่ายต่อ
 • ได้สิทธิ์ ซื้อทองคำในราคา สุดพิเศษ
 • ได้สิทธิ์ ผ่อนทอง ออมทอง ราคาพิเศษ
 • เข้าร่วมกลุ่มของบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไลน์ เฟสบุ๊ค คอร์สเทรนนิ่ง ต่างๆ ของบริษัท
 • ได้รับไฟล์ต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย

  ***โปรดอ่าน ก่อนสมัครเป็นตัวแทบกับเรา
 • ผู้สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องเข้าใจก่อนว่า บริษัทฯ มิได้ ดำเนินธุรกิจ Multi Level Marketing (MLM) ดังนั้น จะไม่มีแม่ทีม หรือ การระดมเงินมาซื้อทอง ในลักษณะแม่ทีม ถ้าตัวแทนเข้าข่ายลักษณะนี้ จะถูกเพิกถอน และไม่คืนเงิน ค่าสมัคร และ หักเงินออมทองงวดแรก(เท่านั้น) ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • หากไม่มียอดขาย หรือ ไม่มีความเคลื่อนไหว 3 เดือน จะถูกตัดออกจากการเป็นตัวแทนอัตโนมัติ (นับจากการล็อกอินในระบบเว็บไซต์)
 • ห้ามขายสินค้าตัดราคา อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือนร้อน
 • ห้ามอาศัยเครือข่ายของตัวแทน จำหน่ายเป็นแหล่งขายสินค้าอื่น ที่มิใช่สินค้าโกลด์ ฟาเธอร์ จงมุ่งจำหน่ายทองคำ ซึ่งสินค้าของเรา ต้องมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ตัวแทนจำหน่ายโกลด์ ฟาเธอร์ ดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนตัวแทนจำหน่าย ดังนั้น ตัวแทนจำหน่ายต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายคนอื่นๆ ในการจำหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าของโกลด์ ฟาเธอร์ อย่างเด็ดขาด
 • ไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายขายทองแท้กับร้านทองคำอื่น หากตรวจสอบพบเห็น บริษัทฯจะยกเลิกพ้นสภาพการเป็นตัวแทนจำหน่าย และจะไม่คืนค่าสมัคร หรือ ค่าออมทองงวดแรก ไม่ว่ากรณีใดๆ

****ดูนโยบายการเป็นตัวแทน ทั้งหมด***