Gold Price by GTA / ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 ประจำวันที่ 21/03/2561 เวลา 15:22 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,400.00 19,500.00
ทองรูปพรรณ 19,056.12 20,000.00
ราคาทองคำ Gold Father
ล่าสุด วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 09:33 น.
ทองคำแท่ง19,350.0019,450.00

ตัวแทนจำหน่ายทองคำ คุณกาญจนา ทวีทรัพย์ สมาชิกระดับวีไอพี

กาญจนา ทวีทรัพย์

กาญจนา ทวีทรัพย์ (อุ๊)

สมาชิกระดับวีไอพี
(รหัสตัวแทน a888-241)
จังหวัดนนทบุรี