Gold Price by GTA / ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 ประจำวันที่ 13/12/2561 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,200.00 19,300.00
ทองรูปพรรณ 18,859.04 19,800.00
ราคาทองคำ Gold Father
ล่าสุด วันพฤหัส ที่ 13 ธันวาคม 2561 09:58 น.
ทองคำแท่ง19,200.0019,350.00

ตัวแทนจำหน่ายทองคำ คุณกาญจนา ทวีทรัพย์ สมาชิกระดับวีไอพี

กาญจนา ทวีทรัพย์

กาญจนา ทวีทรัพย์ (อุ๊)

สมาชิกระดับวีไอพี
(รหัสตัวแทน a888-241)
จังหวัดนนทบุรี