Gold Price by GTA / ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 ประจำวันที่ 22/09/2561 เวลา 09:11 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,400.00 18,500.00
ทองรูปพรรณ 18,070.72 19,000.00
ราคาทองคำ Gold Father
ล่าสุด วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 09:25 น.
ทองคำแท่ง18,400.0018,550.00

ตัวแทนจำหน่ายทองคำ คุณสุกัญญา ก้อมมณี สมาชิกระดับ แพลทตินั่ม

สุกัญญา ก้อมมณี

สุกัญญา ก้อมมณี (กัญ)

สมาชิกระดับ แพลทตินั่ม
(รหัสตัวแทน a888-213)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร